BE Autopůjčovna Praha

BE Autopůjčovna Praha

  (+420) 778 00 32 32

Všeobecné podmínky pronájmu dopravního prostředku

 • Nájemce je povinen předložit platný identifikační doklad (OP, pas) a řidičský průkaz příslušné skupiny platné v ČR. U právnických osob při prvním pronájmu je nutné předložit platný výpis z obchodního rejstříku.

 • Vozidlo může být půjčeno jen osobě starší 18 let, která je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny.

 • Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič.

 • Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

 • Nájemné dohodnuté ve smlouvě je stanovené dohodou smluvních stran jako denní, měsíční nebo jinou sazbou. Denní sazbou se rozumí úhrada za dobu 24 hodin od začátku pronájmu.

 • Ve sjednané ceně je zahrnuto: zákonné pojištění + havarijní pojištění na území ČR a ve státech EU a dálniční poplatek v ČR. Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty PHM.

 • Nájemné a vratná záloha jsou splatné v den podepsání smlouvy.

 • Vozidlo je nájemci předáváno s plnou nádrží pohonných hmot a s plnou nádrží pohonných hmot je nájemce povinen pronajímateli vozidlo vrátit.

 • Zapůjčené vozidlo musí být vráceno čisté, přičemž za čisté je považováno, když exteriér vozu (okna, karoserie včetně poklic) a interiér (palubní deska, sedadla, prostor pro nohy, odkládací prostor) nenese známky hrubého znečištění či poškození.

 • Ve vozidle je přísný zákaz kouření.

 • Společně s vozidlem, které je ve stavu odpovídajícímu účelu jeho použití a obecně závazným právním předpisům stanovícím podmínky provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích, vč. tzv. povinné výbavy (trojúhelník, lano, lékárnička, náhradní kolo, nebo opravní sada, základní sada nářadí) je předána jedna sada klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla a platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.